Thiên Chúa Giáo

 Charles Keith/Phạm Nguyên Trường dịch: Các Nhà Truyền Giáo Và Quá Trình Củng Cố Chủ Nghĩa Thực Dân Pháp Ở Việt Nam

Trích “Công giáo Việt Nam – Từ đế chế đến quốc gia” – Charles Keith – Phạm Nguyên Trường dịch. Người Việt Books xuất bản, 2016 tại Hoa Kỳ. Mục 1. “Giáo hội giữa triều đình nhà Nguyễn và người Pháp”  … Read More ›