Thuyền Nhân

Tuệ Sỹ: Thuyền Ngược Bến Không

  Dưới hiên mưa vắng hồn khua nước Thả chiếc thuyền con ngược bến không (Thơ Viên Linh, Thủy mộ quan) Tôi sinh ra thì thế chiến II đang hồi kết thúc. Lớn lên chút nữa, khi biết nghe và… Read More ›