Trần Huỳnh Duy Thức

Mạnh Kim: Con đường nào cho Việt Nam?

Trần Huỳnh Duy Thức (ảnh: Internet) Câu chuyện ông Trần Huỳnh Duy Thức không chỉ cho thấy vấn đề tù nhân lương tâm, tình trạng vi phạm nhân quyền hoặc thân phận trí thức dưới chế độ cộng sản, mà… Read More ›