Trần Phong Vũ

Trần Phong Vũ: Đọc Ký, tác phẩm đầu tay của Đinh Quang Anh Thái

Tác giả Ðinh Quang Anh Thái (Ảnh: Uyên Nguyên) Tôi biết tới danh tính Đinh Quang Anh Thái khi anh là một tình nguyện viên làm việc ở trai tị nạn Hồng Kông. Đây cũng là thời gian tôi lo… Read More ›