Trần Vĩnh Thế

Tuệ Sỹ: Ngày Mai Tìm Bóng Tử Thần Mà Yêu

Nhà Thơ Ðinh Hùng (Tranh: Trần Thế Vĩnh) Bỏ con đường cái quan, rồi vượt qua một cánh đồng dài khoảng một cây số, một bãi tha ma nằm ngay dưới chân những dãy núi đá. Càng đi sâu vào,… Read More ›