Václav Havel

Uyên Nguyên – Thét lên, ‘Tâm Thức Việt Nam’

  Cố Tổng Thống Tiệp Khắc, Václav Havel (1936-2011) – Foto: http://www.patheos.com   … Ngày hôm nay chúng tôi, những người đã từng bị khủng bố quá lâu trong cái thế giới siêu thực của chủ nghĩa xã hội hiện thực, hiểu… Read More ›