Vũ Thành Sơn

Vũ Thành Sơn: Em Có Nghe Trời Buồn Trời Chuyển Mưa Ðó Không?

Em có hay trời buồn trời chuyển mưa đó không? Tập truyện của Vũ Thành Sơn Trình bày: Domino Design Thiết kế bìa: Trần Kiến Quốc ISBN 978-1976145179 Copyright © 2017, Vũ Thành Sơn. Bản quyền bản in 2017 ©… Read More ›