Tiểu sử Hòa thượng Thích Huyền Vi

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Vi (1926-2005)

 

 • Tăng thống Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Linh Sơn thế giới.
 • Phó Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới.
 • Nguyên thành viên Hội đồng Viện Tăng Thống GHPGVNTN.
 • Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.
 • Nguyên giáo sư Viện Đại Học Vạn Hạnh và Viện Đại Học Sài Gòn.
 • Thành viên Hội Đồng Trưởng lão chứng minh GHPGVNTN tại Hải ngoại.

Ngài thuộc dòng Lâm Tế chánh tông đời thứ 41, pháp danh Như Kế, pháp tự Giải Đạo, pháp hiệu Huyền Vi, tục danh Lê Văn Huyền, sinh ngày 08/04/1926 (26/02/Bính Dần) tại làng Phước Khánh, tổng Vạn Phước, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam. Vốn sinh trưởng trong gia đình Nho phong Lễ giáo và là con một. Thân phụ là cụ Chánh Tổng Lê Văn Hiển, một nhà Hán học uyên thâm; Hiền mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Điểm.

Lúc ấu thơ Ngài đã chịu cảnh mồ côi mẹ khi lên 9 tuổi. Cụ Ông phải chịu cảnh gà trống nuôi con, rõ được quy luật vô thường của kiếp nhân sinh, nên Cụ Ông đưa đứa con duy nhất quy y Tam Bảo, làm đệ tử đại lão Hòa thượng Thích Trí Thắng, Trụ trì Sắc Tứ Thiên Hưng, thuộc làng Vân Sơn, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam. Được Hòa thượng Bổn sư ban cho pháp danh Như Kế.

Năm 12 tuổi Ngài được Hòa thượng Bổn sư cho thế phát xuất gia và ban pháp tự Giải Đạo.

Năm 14 tuổi Ngài được Hòa thượng Bổn sư cho thọ giới Sa di tại Giới đàn Sắc Tứ Thiên Đức Tự, thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Tại Giới đàn này, sau khi khảo hạch Giới tử, Ngài đậu Thủ chúng Sa di, được phần thưởng danh dự trong số trên 300 giới tử.

Năm 20 tuổi, Ngài được Hòa thượng Bổn sư cho đăng đàn thọ giới Tỳ kheo giới tại Giới đàn Sắc Tứ Tây Thiên Tự, thuộc làng Bảo An, quận Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam. Sau khi thọ Cụ túc giới, vừa phụ tá Hòa thượng Bổn sư tại Tổ đình vừa làm Quản sự tại Chùa Sùng Ân, Phan Rang. Nơi đây, Ngài được Hòa thượng Bổn sư tin tưởng giao nhiệm vụ Giám đốc.

Năm 1950, Ngài được Hòa thượng Bổn sư cho nhập học tại Phật học đường Nam Việt Tổ đình Ấn Quang, Sài gòn và được sự quan tâm đặc biệt của nhị vị Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Hòa thượng Thích Thiện Hoa. Vốn tư chất thông minh và tài biện thuyết, học đến năm thứ tư, Ngài đã được gia nhập vào Giảng sư đoàn để hướng dẫn các lớp dưới. Đặc biệt, sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Phật học tại Phật học đường Ấn Quang vào năm 1955, Ngài được giao nhiệm vụ Giám đốc kiêm Giám viện.

Cuộc đời của Ngài nổi bật nhất là hai phương diện Hoằng pháp và Giáo dục, trong nhiệm vụ Như Lai sứ giả, Hoằng pháp vi gia vụ, Pháp âm của Ngài vang dội khắp các tỉnh miền Nam Việt Nam.

Vào ngày 02/02/1961 Ngài lên đường du học tại Viện Đại Học Nalanda, Ấn Độ. Sau khi học xong chương trình Cử nhân Anh văn, Ngài học văn bằng cổ ngữ Acharta. Những năm kế tiếp, Ngài trình Luận án M.A. với đề tài “The four Abhidhammic Reals” (Tứ Chân Thật Pháp). Rồi ba năm sau, Ngài trình Luận án Tiến-sĩ (Ph.D) với đề tài “The life and work of Sariputra Thera” (Cuộc đời và sự nghiệp của Tôn giả Xá Lợi Phất).

Năm 1972, vì nhu cầu Phật sự chung của Giáo hội, tuân chỉ Giáo chỉ của đức đệ Nhất Tăng thống Thích Tịnh Khiết, Ngài trở về quê nhà đảm trách chức vụ Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

Năm 1974, Ngài được Viện Tăng Thống suy cử Thành Viên Hội Đồng Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, lúc bấy giờ đa số thành viên đều là các bậc Tôn túc Trưởng lão.

Sau 1975, Ngài phát nguyện hoằng dương Phật pháp ở hải ngoại. Sau khi định cư tại Pháp quốc, Ngài hoàn thành Sứ mệnh “Thượng hoằng Phật đạo, hạ Hóa chúng sinh”, điểm nổi bật đáng kể qua nhiều phương diện:

 • Sáng lập Giáo hội Phật giáo Linh Sơn thế giới, phát triển các chi nhánh khắp năm châu, làm sống lại tinh thần Linh Sơn Pháp Hội như thời Đức Phật còn tại thế.
 • Liên tục đào tạo tầng lớp Như Lai Sứ giả hoằng truyền Chính pháp.
 • Là thành viên của các tổ chức Phật Giáo trên thế giới và đảm nhiệm những chức vụ quan trọng.
 • “Hoằng pháp thị gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp”, nơi nào có đủ duyên lành thì Tự viện  hoặc Hội Phật Giáo được tạo dựng nơi đó.
 • 1975 Thành lập Chùa Linh Sơn tại Pháp Quốc.
 • 30/01/1977 Thành lập Tự Viện Linh-Sơn tại Pháp Quốc.
 • 27/03/1977 Thành lập Chùa Linh Sơn và Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hawaii, Mỹ Quốc.
 • 03/09/1978 Thành lập Giáo Hội Phật giáo Linh Sơn Pháp Quốc.
 • 26/11/1978 Thành lập Chùa Linh Sơn và Hội Phật Giáo Linh Sơn tại Detroit, Michigan, Mỹ Quốc.
 • 08/05/1979 Thành lập Chùa Linh Sơn và Hội Phật Giáo Linh Sơn tại Bruxelles, Bỉ Quốc.
 • Tháng 10/1979 và những năm kế tiếp – Thành lập các Giảng Đường Linh Sơn tại Đài Bắc, tại Trung Hiếu, tại Trung Lịch và Viện Nghiên Cứu Phật Học Linh Sơn tại Đài Bắc, Đài Loan. (HT. Thích Tịnh Hạnh)
 • 05/02/1980 Thành lập Viện Cao Đẳng Phật Học Linh Sơn  tại Pháp.
 • 07/09/1980 Thành lập Hội Phật Giáo và Chùa Linh Phong tại Thụy-Sĩ. (SB. TN. Như Tuấn)
 • 1980 Thành lập Thiền Đường Linh Sơn tại Tây Đức (HT. Pàsàdika)
 • 20/09/1981 Thành lập Chùa Linh Sơn và Hội Phật Giáo Linh Sơn tại London, Anh Quốc.
 • 22/11/1982 Thành lập Chùa Linh Sơn và Hội Phật Giáo Linh Sơn tại Austin, Texas, Mỹ Quốc.
 • 21/05/1983 Thành lập Chùa Linh Sơn và Hội Phật Giáo Linh Sơn tại Grand Rapids, Michigan, Mỹ Quốc.
 • 17/07/1983 Thành lập Thiền Đường và Hội Sakyamuni tại Montbéon Pháp.
 • 22-24/04/1983 Thành Viên Hội Đồng Lãnh Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại.
 • 15/04/1984 Thành lập Niệm Phật Đường Luzeru, Thụy-Sĩ.
 • 27/05/1984 Thành lập Niệm Phật Đường Linh Sơn  và Hội Phật Giáo tại Poitiers, Pháp Quốc.
 • 20/10/1984 Thành lập Hội Phật Giáo Linh Sơn tại Montebello, California, Mỹ Quốc.
 • 07/11/1984 Thành lập Chùa Linh Sơn và Hội Phật Giáo Linh Sơn tại Houston, Texas, Mỹ Quốc.
 • Tháng 02/1985 Thành lập Niệm Phật Đường và Hội Phật Giáo Linh Sơn tại Brest, Pháp Quốc.
 • 16/03/1985 Thành lập Niệm Phật Đường và Hội Phật Giáo Linh Sơn tại Reims, Pháp Quốc.
 • 30/05/1985 Thành lập Niệm Phật Đường và Hội Phật Giáo Linh Sơn tại Pontoise, Pháp Quốc.
 • 13/10/1985 Thành lập Hộ Phật Giáo Linh Sơn tại Detroit, Michigan, Mỹ Quốc.
 • 05/12/1985 Nhận lãnh và thành lập Chùa Linh Sơn Song Lâm tại Kushinagar, Ấn-Độ.
 • 27/04/1986 Thành lập Chùa Linh Sơn và Hội Phật Giáo Linh Sơn tại Toulouse, Pháp Quốc.
 • 02/11/1986 Thành lập Tùng Lâm Linh Sơn và Hội Phật Giáo Linh Sơn, Rancon Limoges, Pháp Quốc.
 • 26/09/1987 Thành lập Chùa Chùa Linh Sơn và Hội Phật Giáo Linh Sơn tại Brisbane, Úc Đại Lợi.
 • 20/11/1987 Thành lập Hội Phật Giáo Linh Sơn tại New Jersey, Mỹ Quốc.
 • 10/03/1988 Thành lập Chùa Linh Sơn và Hội Phật Giáo Linh Sơn tại Windsor, Gia Nã Đại.
 • 11/09/1988 Thành lập Chùa Linh Sơn và Hội Phật Giáo Linh Sơn tại Toronto, Gia Nã Đại.
 • 25/09/1988 Thành lập Chùa Linh Sơn và Hội Phật Giáo Linh Sơn tại Portland, Mỹ Quốc.
 • 20/10/1988 Thành lập Tự Viện Linh Sơn tại Kinshasa, Zaire, Phi-Châu.
 • 16/07/1989 Thành lập Tự Viện Linh Sơn và Hội Phật Giáo Linh Sơn tại Mỹ Quốc.
 • 1990 Thành lập Chùa Linh-Sơn tại Mulhouse, Pháp Quốc.
 • 1990 Thành lập Hội Phật Giáo Linh-Sơn tại Columbus, Ohio Mỹ Quốc.
 • 30/09/91 Thành lập Chùa Linh Sơn Melbourne, Úc Đại Lợi.
 • 09/05/93 Thành lập Chùa Linh-Sơn Worcester, Mỹ Quốc.
 • 30/09/93 Thành lập Linh-Sơn Thiên Các Tự tại Phổ Ninh, Quảng Đông, Trung Quốc.
 • 22/04/94 Thành lập Hội Phật Giáo Bồ Đề tại Montpellier, Pháp Quốc.
 • 07/07/96 Thành lập Linh Sơn Quán Âm Tự tại Mỹ Quốc.
 • 12/10/96 Thành lập Thiền Viện Linh Sơn và Hội Phật Giáo Linh Sơn tại Montréal, Gia Nã Đại.
 • 20/05/97 Thành lập Chùa Linh Sơn tại Columbus, Ohio Mỹ Quốc.
 • 01/06/97 Thành lập Chùa Linh Sơn tại East Moline, Mỹ Quốc.
 • 01/12/97 Thành lập Chùa Nhơn Vương tại Troyes, Pháp Quốc.
 • 20/01/98 Thành lập Niệm Phật Đường Linh Sơn tại H.D Etten Leur Hòa Lan.
 • 08/02/98 Thành lập Chùa Linh Sơn tại Tottenham, Anh Quốc… Trên 50 đơn vị chùa và Hội Phật Giáo Linh Sơn trực thuộc sự lãnh đạo và chỉ đạo của Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Thế giới. Số Tăng Ni được đào tạo đủ khả năng thừa hành Phật sự lên đến trên trăm vị.
 • Mặc dù Phật sự đa đoan và tuổi cao sức yếu, Ngài vẫn tròn sứ mệnh: “Tác Như Lai sứ, Hành Như Lai sự”
 • Mùa Hạ năm 2000, Ngài đã ký mua được khu đất và ngôi nhà với diện tích trên 3000 m², mục đích kiến tạo một cơ sở thích nghi cho văn hóa và giáo dục Phật Giáo là tạo dựng một viện Đại Học Phật Giáo Thế Giới tại Vitry cận thủ đô Paris. Viện Đại Học này, không những đào tạo Tăng Ni và cư sĩ người Việt mà còn cho cả người Tây phương.

Hóa duyên ký tất, Ta bà quả mãn, Ngài đã an nhiên thâu thần thị tịch tại Tự Viện Linh Sơn Paris Pháp Quốc lúc 19 giờ 45, ngày 15 tháng 02 năm 2005 (nhằm ngày mùng 7 tháng giêng năm Ất Dậu) Trụ thế 80 tuổi, 59 Hạ lạp và 68 Tăng lạp.

Với ý chí kiên trì và hy sinh cao cả, Ngài đã vượt mọi khó khăn để gánh vác những Phật sự lớn lao. Ngài là một tấm gương sáng về phương diện hoằng pháp lợi sanh; công hạnh và uy đức của Ngài tỏa rộng khắp nơi. Ngài thật xứng đáng là một bậc long tượng, là một đống lương của ngôi nhà Phật pháp.

Những Tác phẩm của Ngài đã xuất bản:

–  Đường Về Xứ Phật – Viết chung với Minh Châu, Thiện Châu, và Pàsadika
–  Buddhist Doctrine – Dharma Talked by Thich Huyen Vi
–  Thiền Tứ Oai Nghi – La Pratique Du Zen – How to Meditate the Buddha’s Way – PL 2538
–  Phật Nói Kinh Chánh Pháp Đại Bửu Tích Hỏi Ngài Ca Diếp – PL 2539
–  Đức Phật Nói Kinh Hồng Danh Lễ Sám – Trọn bộ 3 tập, PL 2539
–  Kinh Đại Định Thủ Lăng Nghiêm và Các Kinh Khác – 1995
–  Les Bases Fondamentales Du Bouddhisme Mahayana – Tome 1, 2, 1997
–  Kinh Viên Giác –  Thích Huyền Vi dịch Việt, 1997
–  Bốn Kinh Của Phật Tổ – PL. 2542
–  L’Essentiel Du Bouddhisme
–  Những Dòng Sữa Mẹ – 2 tập, 2002Chuyên mục:Nhân vật - Sự kiện, Nhân vật, Sự kiện

Thẻ:

2 replies

 1. Xin chao,

  Rat cam on nhung bai dang that huu ich cua ban.
  Neu minh khong lam thi Co HT Huyen Vi : De Nhat Tang Thong GHPGLS the gioi (cau dau)… xin luu y …

  Mot lan nua xin duoc cam on ban rat nhieu….

  Thích

Trackbacks

 1. Thích Huyên Vi: Phật Giáo và Giáo Dục – Uyên Nguyên

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: