Ngôn Ngữ

Tuệ Sỹ: Nguồn Gốc của Thế Giới Quan Vô Tận

I. MỘT VIỄN TƯỢNG CỦA NGÔN NGỮ Xưa nay, nhân loại vẫn mơ ước một thứ ngôn ngữ chung, một thứ ngôn ngữ trực tiếp phản chiếu và thông diễn mọi sắc thái của thực tại sống động, không phải… Read More ›