Bùi Kha

Bùi Kha: Vài Ý Kiến Về Bài Thuyết Pháp Công Cộng Của Thiền Sư Nhất Hạnh Tại Nhà Thờ Riverside, NY. (25.09.2001)

Mấy tuần qua, đài phát thanh VOV ở quận Cam và một số báo trong cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhất là vùng Nam Cali công kích bài thuyết pháp của Thiền Sư Nhất Hạnh nói trên. Đài… Read More ›