Chân Huyền

TENZIN GYATSO – The 14th Dalai Lama: Cộng Nghiệp và Từ Bi Tâm

  Trích chương 15 trong “Tự Do Trong Lưu Đày”, TENZIN GYATSO –  The 14th Dalai Lama – ĐẠT LAI LẠT MA TỰ TRUYỆN. (Chân Huyền dịch – Chân Văn nhuận sắc)   Sau này tôi mới biết các cuộc biểu… Read More ›