Chùa Việt Nam

Huyền Không (Thích Mãn Giác): Giọt Nước Nào Xót Mắt Tôi

Ngày 9 tháng 4 năm 1991 vừa qua tôi đến Hannover, Đức Quốc để tham dự khóa họp của Hội Đồng Tăng Già Thế Giời tổ chức tại chùa Viên Giác của Thượng Tọa Thích Như Điển. Hành trình dài… Read More ›