Chuyện rất thường rất thương tâm

Chuyện rất thường và, rất thương tâm! (Kỳ 3): Số nào thay nổi phận người?*

Lời thưa: Lâu rồi, xém đã quên mất trong blog của mình có mở mục này – “Chuyện rất thường và, rất thương tâm” – nhằm ghi lại những mẩu chuyện của bằng hữu đó đây, kể về cảnh sống quê nhà, của… Read More ›