Đặc San Vạn Hạnh

GS Trần Ngọc Ninh: Phật Giáo và Cộng Sản

GS Trần Ngọc Ninh (Ảnh: Uyên Nguyên) Có nhiều người, nghi ngại và lo sợ rằng Phật giáo có thể “đi” với Cộng sản hoặc Cộng sản có thể “dùng” được Phật giáo. Những người này không hiểu gì về… Read More ›