Ðạt Lai Lạt Ma 14

Tự Do Trong Lưu Ðày, Ðạt Lai Lạt Ma Tự Truyện: Cộng Nghiệp và Từ Bi Tâm

TỰ DO TRONG LƯU ĐẦY TENZIN GYATSO –  The 14th Dalai Lama ĐẠT LAI LẠT MA TỰ TRUYỆN Chân Huyền dịch – Chân Văn nhuận sắc   Sau này tôi mới biết các cuộc biểu tình Ở Lhasa vào tháng… Read More ›