Ðiếu Cày Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải (Ðiếu Cày): Cuộc Chiến Sau Song Sắt

Nhà báo Ðiếu Cày Nguyễn Văn Hải (ảnh: Uyên Nguyên) Hai án tù tổng cộng 14,5 năm và 5 năm quản chế với gần 7 năm trải qua 11 nhà tù cộng sản, tôi đã hai lần tuyệt thực để phản… Read More ›