Ðinh Linh

Ðinh Linh: Khách Trú (Giới thiệu tác phẩm “Tiếng Nói” của nhà văn Linda Lê)

Tiếng nói Tác phẩm của Linda Lê Nguyễn Đăng Thường dịch Từ nguyên bản tiếng Pháp Voix Copyright © 1998 by Linda Lê. Nhà xuất bản Christian Bourgois, 1998. Thiết kế bìa: Trần Kiến Quốc Bản quyền bản dịch tiếng… Read More ›