GHPGNVTN

Thích Nguyên Đạt (1993): Lại Vấn Đề Tổ Chức Trong Đạo Phật

Lời thưa: Từ thâm nhập “Thông điệp Ý Thức Về Nguồn 1971 đến Tuyên Cáo II 1993 của GHPGVNTN”[1] của Nguyên Tường (Phạm Công Thiện), đã gợi nhắc cho chúng ta hai văn bản quan trọng đó là bài lịch… Read More ›