GS Nguyễn Ngọc Bích

Trần Trung Đạo – Ngọn gió Đông Phương vừa thổi lại Phương Đông (Tiếc thương và kính tiễn Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích)

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích (ảnh Uyên Nguyên) Ba giờ sáng ngày 3 tháng 3, 2016 tôi nhận được tin nhắn của một người thân “Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích mất trên máy bay”. Dù chưa kiểm chứng và còn… Read More ›