Hòa Hợp Hòa Giải

Nguyễn Trung Bảo: Mộ Ðịa Hòa Giải

Bài và ảnh: Trung Bảo (2017) – Cái vắng lặng của ngôi đền Tử Sĩ giữa buổi trưa cuối tháng 4 không làm tôi rợn người như khi đi vào những nghĩa trang bị quên lãng. Sự hoang lạnh, điêu tàn… Read More ›