Huyền Không Thích Mãn Giác

Uyên Nguyên: Pháp Lữ Thiền Môn

Thầy Tuệ Sỹ thá tùng Ôn Huyền Quang ra Hà Nội chữa bịnh Hôm nay kể một vài mẫu chuyện về quý Ôn, hay đúng hơn là đạo tình Nhà Phật, cũng liên quan một chút thời sự của Giáo… Read More ›