Huỳnh Ngọc Chênh

Huỳnh Ngọc Chênh – Chuyện Facebook Trong Ðồn Công An

Sau khi bị tui nạt không được đụng vào người tôi thì đám an ninh dạt ra, chỉ bao quanh lúc tôi đi cũng như lúc tôi đứng chứ ko còn lôi kéo như ban đầu nữa. (ảnh: Bùi Dzũ)… Read More ›