Kawaguchi Kenichi

Kawaguchi Kenichi: Tự Lực Văn Đoàn Và Văn Học Hiện Đại Việt Nam

Kawaguchi Kenichi, giáo sư Danh dự Đại học Ngoại ngữ Tokyo (Ảnh: Uyên Nguyên) Trong thời kỳ từ nửa sau thế kỷ 19 cho đến đầu thế kỷ 20, những thành phố như Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng chẳng hạn,… Read More ›