Mạnh Kim

Mạnh Kim: Washington DC (not)… “in service”

Gần như toàn bộ khu vực trung tâm Washington DC đều bị phong tỏa. Rào chắn bằng xi măng lẫn hàng rào sắt được dựng khắp nơi. National Mall – khu vực trung tâm vốn đón 24 triệu du khách… Read More ›