Martin Luther King

Tuấn Khanh: I Have A Dream

Nhà báo tự do Tuấn Khanh (Ảnh: Uyên Nguyên) Hơn 50 năm trước, vào những ngày này, nước Mỹ và thế giới sục sôi vì bài diễn văn của Martin Luther King với tiêu đề “Tôi có một giấc mơ”…. Read More ›