Nguyễn Minh Nữu

Việt Thạch Nguyễn Thụy Đan: “Thay Lời Bạt” cho tác phẩm “Thuồng Luồng Mắt Biếc” của Nhà Văn Nguyễn Minh Nữu

Nguyễn Thụy Đan | Ảnh: Uyên Nguyên Văn hào nước Anh G.K. Chesterton (1874 – 1936) tương truyền có câu: “Văn học là một món xa xỉ – hư cấu là một điều thiết thực.” Nguyên văn câu tiếng Anh… Read More ›