Nguyễn Nhược Thu

Thơ Nhược Thu: Ước Mơ Nếu Có Xanh Màu Ngọc

Thơ Nguyễn Nhược Thu, Ước Mơ Nếu Có Xanh Màu Ngọc Người Việt Books xuấn bản, 2015 Thay lời tựa Hồn ta như cánh dơi treo ngủ Móc ngược niềm đau nặng lạ kỳ. Nỗi đau tự thú trong thơ Nhược… Read More ›