Noel 2020

Uyên Nguyên: Tiếng Chuông Xanh Lại Một Vừng Sử Xưa

  Nửa đêm, có tiếng chuông nhà thờ đổ giòn, vang vọng. Xa xăm lại nhớ tiếng Đại Hồng Chung trên đỉnh Đồi Trại Thủy. Tuổi thơ nghe chuông và hít mùi bông Sứ, hồn nhiên trèo lên cỡi con… Read More ›