NXB Tự Do

NXB Tự Do (Liberal Publishing House): Tác giả Đinh Quang Anh Thái: “Không bi quan về văn hoá đọc của người Việt Nam”

Ký giả Đinh Quang Anh Thái (Ảnh: Uyên Nguyên)   Nhà thơ Lê Đạt – nếu tôi nhớ đúng – từng nói: “Nấp sau lưng quá khứ thì không thấy được tương lai. Đứng trên lưng quá khứ thì sẽ… Read More ›