Phạm Trần Công Trình

Uyên Nguyên: Giữa thời ma cao muôn trượng…

Do mức độ vô lối thiếu văn hóa, lộ liễu bất chấp ngày càng trầm trọng của nhân vật được biết là Pham Trinh (Phạm Trần Công Trình), có đạo hiệu là “Thích Đồng Long” còn có một nick khác là… Read More ›