Phùng Thăng

Alan Watts/Phùng Thăng (dịch): Thiền beat, thiền square và thiền hay thiền, nổi loạn và thiền bảo thủ

Photos courtesy of alanwatts.org trích Tạp chí Tư tưởng – Viện Đại học Vạn Hạnh, số 1 (tháng 8/1967) Những người Tây phương cũng gặp khó khăn như người Nhật Bản để tiêu hóa một món đặc biệt Trung Hoa như… Read More ›