Thích Không Tánh

Uyên Nguyên: Bãi bờ trải mấy nương dâu, Sen chẳng vướng ngại chi bùn.

Chừng hơn 20 năm trước, tôi chỉ biết có một bác lớn tuổi, tóc bạc trắng như ông tiên hay lui tới tòa báo, gặp chị chủ bút. Lần nào bác tới, Chị và bác cũng đóng cửa văn phòng…. Read More ›