Thiền tông

Tuệ Sỹ: Thiền Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo

HƯƠNG TÍCH, Phật Học Luận Tập – Số 5 phát hành tháng 9, 2019   Bảo thủ truyền thống không chỉ tự làm nghèo di sản của mình, mà còn ngăn chặn bước tiến của nhân loại trong một thế… Read More ›