Trần Trung Ðạo

Trần Trung Ðạo: Bịnh sợ dưới chế độ CS

Sợ là một ý thức hiển nhiên gắn liền với số phận con người. Sợ sống, sợ già, sợ đau, sợ chết, nói chung, sợ tất cả những hiện tượng mà con người luôn phải đối đầu nhưng chưa giải… Read More ›