Tự Lực Văn Đoàn

Thụy Khuê: Bạt, Thế Hệ Bắc Cầu (“Nhất Linh, Cha Tôi”)

Nhà văn Thụy Khuê (Ảnh: Uyên Nguyên)   Anh Thiết, Rất lạ, khi ngồi trước máy vi tính để “viết” những dòng này, tôi đã gần như quên hẳn những câu chuyện lý thú chúng ta nói với nhau đêm… Read More ›