Việt Dzũng

Tuấn Khanh Chuyện Nhỏ, Tháng 12

Tháng 12, làm nhớ thật nhiều điều, nhớ cả những người đã mất. Tôi chứng kiến tháng 12 lần lượt đưa hai người mình yêu mến về với trời xanh: Nhạc sĩ Việt Dzũng – một người anh với nhiều… Read More ›