Việt Nam

Mạnh Kim: Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

Mô hình Sài Gòn của Jaume Torruella (từ trang “Modelismo BCN”) Những ai sống ở miền Nam giai đoạn sau 30-4-1975 không thể nào quên những gì từng trải qua. Đó là những chuỗi ngày không chỉ khốn khổ về… Read More ›