Bài hay trên net.

Thích Như Ðiển: Người xuất gia đứng trước Vương quyền

Hòa thượng Thích Như Ðiển (Ảnh: Uyên Nguyên) Bà La Môn Giáo là một Đạo giáo có xuất xứ từ Ấn Độ và Đạo nầy đã tồn tại ở đó cho đến ngày nay cũng đã trên dưới 5.000 năm lịch sử. Họ phân chia giai cấp để trị vì thiên hạ, mà giai cấp đầu tiên là giai cấp Bà… Read More ›

Viên Linh: Gọi Hồn

Một trong những tấm bia đá tưởng niệm nạn bỏ mình trên đường tìm tự do, Westminster (Ảnh: Uyên Nguyên) Trên Huyết Hải thuyền trồi về một chiếc Chiều bầm đen trời rực rỡ đau thương Thân chìm xuống băng… Read More ›