Nhân vật – Sự kiện

Thích Minh Châu (1918–2012): Viện Đại Học Vạn Hạnh, Một Trung Tâm Giáo Dục ở Sài Gòn

Thầy Nguyên Tạng (Tăng Sinh Khóa III, niên khóa 1993-1997, hiện nay trụ trì Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu) có duyên lành viếng thăm Hòa thượng Thích Minh Châu, vị Viện trưởng sáng lập Học viện, đang phiên… Read More ›