Trên kệ sách

Những bài lịch sử “không văn bản”

Tác phẩm Phận Người Vận Nước của nhà văn quân đội Phan Nhật Nam, Sống tái bản, 2013 tại Hoa Kỳ “Lịch sử có nhiều điều không có văn bản” – Huy Ðức, Bên Thắng Cuộc, chương “Giải Phóng” Hôm qua các bạn bên… Read More ›