Chùa Ba Vàng

Tuấn Khanh: Khi sân khấu tín ngưỡng hạ màn

Sư thầy ở chùa Ba Vàng, lưu niệm cùng các quan chức đến tham quan.   Có thể thấy rằng vụ bê bối chùa Ba Vàng đang được dàn xếp rất nhanh, gói ghém lại mọi thứ, với mục đích… Read More ›