Ðặng Hiện

Du Tử Lê: Đặng Hiền, những ngọn lửa đam mê

Nhà thơ Đặng Hiền (Ảnh: Uyên Nguyên)   Tôi vẫn nghĩ, ở mức khởi điểm lên đường nào cũng mang tính hăm hở và, náo nhiệt. Ở mức khởi điểm lên đường nào cũng mang tính bình minh và, chân… Read More ›