Ðình Nguyên

Ðình Nguyên: Con chim xoải cánh vừa bay mất

Ðình Nguyên (Ảnh: Uyên Nguyên)   Dẫu hồ nghi vẫn chia ly thật Làm sao không khỏi chút ngậm ngùi Hỏi ngày xưa hỏi ngày sau nữa Bao giờ ai được mãi niềm vui Chiếc bóng trên đường cho dẫu… Read More ›