Luật Sư Ngô Ngọc Trai

LS Ngô Ngọc Trai: Bới Hồ Sơ Tìm Vết

  Trích “Hành trình minh oan cho tử tù Hàn Đức Long” của Luật sư Ngô Ngọc Trai. Domino xuất bản, 2018   Ngày 20/12/2016, tử tù Hàn Đức Long 57 tuổi được trả tự do về nhà sau 11… Read More ›