Nguyễn Dạ Quỳnh

Tạp Chí Văn Học Nghệ Thuật – Ngôn Ngữ số 13: “Tuyển Tập Bút Mới”

Theo thông tin rộng rãi, Ngôn Ngữ 13 sẽ là số báo đặc biệt giới thiệu về “những cây bút trẻ” trong và ngoài Việt Nam. Phải thú thật, chúng tôi khá lúng túng trong việc dùng chữ gọi tên… Read More ›