Nguyễn Hoàng Văn

Nguyễn Hoàng Văn: Thơ Ba Dòng, Như Một Hố Đen Mỹ Học

Thơ ba dòng, của Nguyễn Hưng Quốc, đầu tiên, là một cái hố đen căng cứng áp lực trên khía cạnh mỹ học. Nén chặt với những ám ảnh thẩm mỹ về thơ, nó, trước tiên, là sự nén chặt… Read More ›