nhạc sĩ Quốc Bảo

Cám ơn nhạc dìu tôi trôi giạt về…

1. Một hộp thư lạ ghi tên người gởi cũng lạ, chứa đựng mấy đĩa nhạc của nàng ca sĩ và chàng nhạc sĩ thoáng nghe tên, còn rất lạ (với mình)… “Nguyên Hà – ÐỊA ÐÀNG 2 – 11… Read More ›