Nhân Ảnh

Luân Hoán: Tình Thơ Mùa Thu

Thực hiện một tuyển tập thơ dễ hay khó? Dễ, rất dễ. Bởi vì thơ từ bốn phương thi sĩ gởi tới. Mình chỉ đọc và chọn những bài chính mình thấy lý thú khi đọc. Đó những tuyển tập… Read More ›