Pulau Bidong

Uyên Nguyên: Lạc chân xa, chợt nghe tiếng gọi gần…

  Một chút lòng dâng lên phương trượng Phổ Đà Sơn, Hòa thượng Thích Bổn Đạt, và thương về anh chị em lam viên Long Hoa (Pulau Bidong-Sungei Besi) hoan hỷ chuẩn bị 25 năm hội ngộ Tình Lam, 2015… Read More ›