Quách Tấn

Tuệ Sỹ: Thanh Sắc Thi Ca

Trích Tuệ Sỹ Văn Thuyển, Tập 3: Văn Học. Hạnh Viên sưu tuyển Hương Tích Phật Việt xuất bản, 2015   Cám ơn ông hàng xóm Ngừng mở máy thu thanh Võng đưa thềm mận chín Nghe sẻ gọi bình… Read More ›